KINH DOANH THỰC CHIẾN

08h00 - 17h00

  • Hà Nội:  Dự Kiến tháng 02/2023
  • Hồ Chí Minh: Dự Kiến tháng 02/2023

LỊCH DỰ KIẾN

TRAINER: TRẦN TOẢN (NGƯỜI DÁM CHO ĐI)

NHẬN VÉ MỜI

HOTLINE ĐĂNG KÝ VÉ VIP 0961 88 55 99